Ring en toegang tot de contacten in je telefoon

De Ring-app vraagt om toegang tot de lijst met je telefooncontacten. Waarom heeft Ring deze toegang nodig?
Ring vraagt alleen om toegang tot de lijst met je telefooncontacten als je een Ring Alarm-systeem installeert. Om het installatieproces te vereenvoudigen, vraagt Ring Alarm toestemming om tijdens de installatie toegang te krijgen tot de lijst van je contacten. Dit is om twee redenen nuttig.

  1. Contactpersonen voor noodgevallen toevoegen: je kunt ervoor kiezen je contactpersonen voor noodgevallen handmatig toe te voegen of deze toevoegen door ze te selecteren in je lijst met contacten.
  2. Ring Monitoring toevoegen: je kunt Ring Monitoring toevoegen aan je lijst met contacten, zodat je ziet dat Ring Monitoring je belt wanneer er een alarm wordt geactiveerd.

Worden mijn contacten door Ring geopend of opgeslagen?
Nee. De privacy van gebruikers is van fundamenteel belang bij al onze activiteiten. Ring opent nooit de informatie van contacten in je mobiele telefoon en slaat deze nooit op.
Kan ik de toegang van Ring tot mijn contacten blokkeren?
Ja. Het is niet vereist om Ring toegang te geven tot de lijst met je contacten.

Was dit artikel nuttig?

×

 

 Send Feedback