Een Ring-routine aanmaken voor Alexa

Routines zijn een reeks opdrachten die je Alexa kunt laten uitvoeren wanneer Alexa is verbonden met een Ring-apparaat, zoals een videodeurbel of beveiligingscamera. Ze worden meestal geactiveerd door een gebeurtenis zoals bewegingsdetectie. Routines volgen een eenvoudige formule: als x gebeurt, voer dan y uit. Je kunt Alexa bijvoorbeeld instellen om je beveiligingscamera's aan de achterkant van het huis in te schakelen door te zeggen: "Alexa, I'm leaving" (Alexa, ik ga weg). Je kunt Alexa ook instellen om "Motion at the front door" (Beweging bij de voordeur) aan te kondigen wanneer je videodeurbel beweging detecteert.

Zorg er eerst voor dat je Ring met Alexa hebt geïntegreerd. Klik hier voor meer informatie over het integreren van een Ring-apparaat met Alexa.

Een routine aanmaken met Alexa  

Een routine aanmaken in de Alexa-app op je mobiele apparaat:

 1. Blader door Skills (Vaardigheden) in de Alexa-app.
 2. Selecteer Routines in het menu.
 3. Tik op het plusteken (+) om een routine te maken.
 4. Er verschijnt een scherm met de titel When This Happens (Wanneer dit gebeurt).
 5. Tik op het Smart Home-pictogram.
 6. Er verschijnt een scherm met de titel New Routine (Nieuwe routine).
 7. Tik op het plusteken (+) rechts van When This Happens (Wanneer dit gebeurt).
 8.  Kies vervolgens het apparaat waarvoor je een routine wilt maken.
 9. Selecteer Add action (Actie toevoegen) en selecteer de actie.
 10. Selecteer Send notification (Melding versturen) als je een pushmelding wilt ontvangen wanneer de bewegings- of contactsensor wordt geactiveerd.
 11. Ga naar From (Van) om te selecteren welk Alexa-apparaat de routine regelt.
 12. Tik op Create (Maken).

Let op: als je een routine wilt wijzigen of verwijderen, ga je naar het gedeelte Routines in de Alexa-app. Kies een routine in het gedeelte Enabled (Ingeschakeld) om je wijzigingen aan te brengen.

Een routine maken voor het sluimeren van deurbel- en bewegingsmeldingen op je Alexa-apparaat

Volg deze stappen om meldingen van je Ring Video Doorbell of beveiligingscamera te sluimeren.

 1. Open de Alexa-app op je mobiele apparaat.
 2. Tik op More (Meer) rechtsonder.
 3. Tik op Routines.
 4. Tik op het plusteken (+) rechtsboven om een nieuwe routine te maken.
 5. Tik op het volgende scherm op Enter Routine Name (Routinenaam invoeren).
 6. Voer een nieuwe routinenaam in (voorbeeld: Ring-meldingen sluimeren) en tik op Next (Volgende)
 7. Tik op When This Happens (Wanneer dit gebeurt) en tik vervolgens op Voice (Spraak).
 8. Typ de zin: Alexa, snooze alerts (Alexa, sluimer meldingen).
 9. Tik op Next (Volgende).
 10. Tik op het volgende scherm op Action (Actie) rechtsboven.
 11. Tik op Add Action (Actie toevoegen).
 12. Scrol omlaag, tik op Device Settings (Apparaatinstellingen) en tik vervolgens op Do Not Disturb (Niet storen).
 13. Tik op On (Aan) en selecteer de Alexa-apparaten waarvoor je meldingen wilt sluimeren of tik op All Devices (Alle apparaten) om alles te selecteren.
 14. Tik op het vakje naast Duration (Duur).
 15. Selecteer handmatig hoe lang je meldingen op je Alexa-apparaat/-apparaten wilt stoppen.
 16. Tik op Next (Volgende) en vervolgens op Save (Opslaan) rechtsboven.
 17. Wacht minstens één minuut totdat de routine voor spraakopdrachten klaar is voor gebruik.
Was dit artikel nuttig?

×

 

 Send Feedback