De Motion Record Control gebruiken om opnemen volledig uit te schakelen

Vraag: kan ik de bewegingsopnamefunctie op mijn Ring-apparaat volledig uitschakelen?

Antwoord: ja, dat kan met Motion Record (bewegingsopname) in de Ring-app.

Als de functie Motion Record (bewegingsopname) op het Ring-apparaat is ingeschakeld, wordt elke beweging in het zicht geregistreerd en wordt deze gedetailleerd weergegeven in de Event history van het apparaat. Als de bewegingsmelding wordt ingeschakeld, wordt tevens een melding verstuurd wanneer beweging wordt gedetecteerd.

Wat is het verschil tussen Motion Record (bewegingsopname) en Motion Notification (bewegingsmelding)?

Met de bewegingsmelding wordt alleen bepaald of al dan niet meldingen worden ontvangen wanneer het apparaat beweging detecteert.

Als deze optie is uitgeschakeld, ontvang je geen meldingen. De bewegingsmelder van het apparaat wordt echter nog wel ingeschakeld en eventuele gedetecteerde bewegingen worden opgenomen in het geschiedenisoverzicht van het apparaat. Via bewegingsopname kan alle bewegingsdetectie volledig worden uitgeschakeld.