Momenten inplannen waarop je geen bewegingsmeldingen wilt ontvangen

Vraag: is het mogelijk om op mijn Ring-apparaat momenten in te plannen waarop ik geen bewegingsmeldingen wil ontvangen?

Antwoord: ja. Met de functie 'Motion Scheduling' (Bewegingsmeldingen plannen) kun je momenten inplannen waarop je geen bewegingsmeldingen wilt ontvangen. Als je bijvoorbeeld weet dat het vuilnis elke dinsdag tussen 7.30 en 7.45 uur wordt opgehaald, kun je de bewegingsmeldingen voor die periode uitschakelen. 

Volg onderstaande instructies om een 'Motion Schedule' (Planning voor bewegingsmeldingen) te maken:

  • Selecteer het tabblad 'Devices' (Apparaten) in het hoofdmenu van de app.
  • Tik op het apparaat waarvoor je een planning wilt maken.
  • Selecteer 'Motion Settings' (Bewegingsinstellingen).
  • Selecteer 'Motion Scheduling' (Bewegingsmeldingen plannen).
  • Selecteer 'Add a New Rule' (Een nieuwe regel toevoegen).
  • Selecteer de dagen van de week waarop de regel van toepassing is.
  • Stel de begin- en eindtijd in.
  • Geef de regel een naam.
  • Selecteer 'Save' (Opslaan).

Een regel voor bewegingsmeldingen in- of uitschakelen

Nadat je regels voor bewegingsmeldingen hebt gemaakt, kun je ze in- en uitschakelen in de lijst met regels door op de aan/uit-schakelaar te tikken. 

Een regel voor bewegingsmeldingen bewerken

Je kunt een regel voor bewegingsmeldingen bewerken door de betreffende regel te selecteren. Je komt dan in hetzelfde scherm als bij het maken van de regel. Hier kun je de instellingen wijzigen en opslaan.

Een regel voor bewegingsmeldingen verwijderen

Je kunt een regel verwijderen door de regel in de lijst naar links te vegen en op 'Delete' (Verwijderen) te tikken.

Let op: wanneer de bewegingsmeldingen zijn uitgeschakeld als gevolg van de planning voor bewegingsmeldingen, kun je de bewegingsmeldingen niet handmatig inschakelen zonder de planning voor bewegingsmeldingen te annuleren.