Begrip van RSSI-waarden en draadloze signaalsterkte

In dit artikel wordt uitgelegd wat RSSI-waarden en wifi-interferentie zijn, en wat je kunt doen om de wifisterkte te verbeteren.

Wat is RSSI?

Als je een bericht hebt ontvangen van de Ring-app waarin wordt aangegeven dat je wifi een slecht RSSI-signaal heeft, vraag je je misschien af wat 'RSSI' is en hoe je dit kunt verbeteren.

RSSI staat voor Received Signal Strength Indicator. De RSSI-waarde is lastig te begrijpen, omdat RSSI geen 'echte' waarde is. Het is een relatieve waarde die de sterkte van een signaal aangeeft als dit door een apparaat wordt ontvangen. Daarnaast wordt de RSSI ook nog eens sterk beïnvloed door een groot aantal factoren. Voor een beter begrip van RSSI moet je rekening houden met het volgende:

Om duidelijk hoorbaar te zijn moet de gemiddelde stem ongeveer 60 decibel aan geluid produceren.

Onder gelijkblijvende omstandigheden zou die 60 decibel genoeg moeten zijn om een boodschap over te brengen als iemand op dat volume spreekt. Maar omstandigheden zijn helaas niet altijd gelijk. Stel dat je tijdens een rockconcert op een meter afstand van je vriend(in) staat, achter een pilaar, terwijl andere mensen met de band meeschreeuwen. In een dergelijk geval is die 60 decibel die door gewone spraak wordt geproduceerd niet voldoende om een boodschap over te brengen.

Hoe ga je hiermee om? Door je omgeving te manipuleren voor een duidelijker signaal. Enkele dingen die in dit geval kunnen worden gedaan:

 • Je vriend(in) kan harder praten.
 • Je lichaam verplaatsen zodat de pilaar niet meer tussen jou en je vriend(in) in staat.
 • Je vriend(in) beweegt zijn of haar mond dichter naar je oor.
 • Je andere oor bedekken om het lawaai te verminderen.

Het versturen van een draadloos signaal van de zender naar de ontvanger kun je vergelijken met een gesprek dat je met iemand voert tijdens een rockconcert. Hoe goed je elkaar verstaat hangt af van een groot aantal omgevingsfactoren. De RSSI-meting zijn alle factoren die het signaal op het ontvangstpunt verzwakken. Hoewel RSSI wordt gemeten op een schaal van 0 tot -99, is er nooit slechts één oorzaak die de boosdoener is voor een lage RSSI-waarde.

Je moet een beetje detective spelen en de wifipaden in je huis volgen en experimenteren met mogelijke storingsbronnen. Dit helpt ook als je een Ring Chime Pro of andere versterkers installeert.

Oorzaken van een slechte wifisignaalsterkte

Er zijn drie belangrijke factoren die de wifikwaliteit kunnen verminderen:

 • Fysieke obstakels: bepaalde materialen kunnen het bereik van wifisignalen beperken (of zelfs blokkeren). Hier volgen enkele voorbeelden van zaken die de signaalsterkte van het Ring-apparaat kunnen beïnvloeden:
  • Uiterst dikke muren en vloeren van materialen zoals beton, baksteen of metaal.
  • Huishoudelijke voorwerpen zoals aquaria, boekenkasten en spiegels.
  • Ruiten die zijn gemaakt van glas met een lage emissiecoëfficiënt veroorzaken ook interferentie.
wifinoise_couch.gif

Haal de router achter de bank vandaan

wifinoise_closet.gif

Haal de router uit de kast

Hoewel andere materialen zoals hout en glas niet zo zeer van invloed zijn, geldt: hoe meer muren en vloeren tussen de router en de Ring-producten, hoe meer interferentie.

 • Concurrerende wifinetwerken: als je in een zeer dichtbevolkt gebied woont, zoals een grote stad of appartementencomplex, kunnen er tientallen wifinetwerken overal om je heen zijn, wat interferentie kan veroorzaken en de kwaliteit van het netwerk kan verlagen. Als je de draadloze opties op het mobiele apparaat of computer opent en een lange lijst met netwerken ziet, kan dit type interferentie optreden.
 • Andere elektronica: dit is een moeilijk te detecteren soort interferentie, omdat deze door vrijwel alles kan worden veroorzaakt, zelfs door apparaten zoals magnetrons en babyfoons die niet zijn aangesloten op het wifinetwerk.
 • De grootste bron van elektronische interferentie zijn echter die apparaten die gebruikmaken van hetzelfde wifinetwerk als het Ring-apparaat om hun basisfuncties uit te voeren. Hiertoe behoren mobiele telefoons, iPads, andere apparaten voor een slimme woning, tv's en gameconsoles.

Zo herken je een zak wifisignaal

 • Ring-deurbellen en -beveiligingscamera's
  • De internetverbinding met de apparaten kan worden verbroken en er kunnen problemen optreden bij het opnieuw verbinden met internet.
  • De videokwaliteit kan afnemen of de beelden worden vervormd.
  • De geluidskwaliteit kan verslechteren of verstoord raken.
  • Meldingen van het Ring-apparaat kunnen worden vertraagd.
  • Het Ring-apparaat kan bewegingsgebeurtenissen volledig missen.
  • Livebeeld kan problemen hebben bij het verbinden.
 • Ring Chime Pro
  • Als de Chime Pro een slechte wifiverbinding heeft, kunnen apparaten die op het netwerk zijn aangesloten de bovenstaande symptomen vertonen, zelfs als de verbinding met Chime Pro sterk is.
  • De internetverbinding met de Chime Pro kan worden verbroken en er kunnen problemen optreden bij het opnieuw verbinden met internet.

Tips voor het oplossen van problemen met wifi

Hier volgen enkele snelle tips die je kunnen helpen een sterker wifisignaal te krijgen voor het Ring-apparaat:

 • De meeste routers worden automatisch ingesteld om van kanaal te wisselen naar het minst drukke kanaal. Als deze functie niet is ingeschakeld op de router meld je je aan en schakel je hem in (raadpleeg de documentatie van de router als je niet zeker weet hoe dit moet).
 • Plaats de draadloze router zo mogelijk dichter bij de Ring-apparaten.
  • Probeer het Ring-apparaat anders dichter bij de router te plaatsen.
  • Als dit niet mogelijk is, probeer dan de router dan 30 - 60 cm hoger te zetten en zorg ervoor dat er een open ruimte is.
 • Koppel andere elektronica los die de verbinding mogelijk verstoren.
 • Installeer een wifiversterker of tweede toegangspunt.
 • Als je last hebt van interferentie door muren en vloeren:
  • Opmerking: in sommige gevallen kan het beter zijn om een langere route rond een obstakel te nemen met behulp van een wifiversterker dan de wifiversterker alleen te gebruiken om door de obstructie heen te 'prikken' voor een sterker signaal.
  • Als de wifirouter een verstelbare antenne heeft, probeer deze dan in verschillende richtingen te laten wijzen.
  • Probeer het pad te traceren dat het wifisignaal volgt van de router naar het Ring-apparaat. Als er voorwerpen van metaal (zoals een tv) of met water gevuld (zoals een aquarium) zijn, haal deze dan uit de weg.
  • Als je het Ring-apparaat naar een nieuwe locatie kunt verplaatsen, doe dit dan. Zelfs een paar meter kan een groot verschil maken, net als het apparaat 30-60 cm hoger zetten.
  • Voeg een wifiversterker zoals de Chime Pro toe aan het netwerk. Signaalversterkers zenden het wifisignaal opnieuw uit vanaf een nieuwe locatie.
 • Sommige grotere huizen met dikke muren en vloeren kunnen profiteren van een bekabeld toegangspunt via ethernet.
 • Probeer een signaalversterker die op het elektriciteitsnet is aangesloten te gebruiken om een bekabeld toegangspunt in de buurt van het Ring-apparaat te brengen. Signaalversterkers voor het elektriciteitsnet zijn apparaten die je gewoon in het stopcontact steekt en die gegevens overdragen via de elektriciteitsleidingen.

 • Bij storing door wifi-kanalen van andere gebruikers:
  • Veel moderne routers kunnen scannen naar het minst gebruikte kanaal en dit vervolgens gebruiken om uit te zenden. Kijk in de handleiding van de router hoe je deze functie kunt inschakelen.
  • Als je al hebt geprobeerd van kanaal te wisselen en nog steeds lage internetsnelheden hebt, probeer dan het kanaal handmatig in te stellen en gebruik het hulpprogramma "Test Your Wi-Fi" (Test je wifi) op de pagina Apparaatstatus van de Ring-app om de wifisnelheid te testen en de snelste verbinding te detecteren.
  • Je kunt er ook voor kiezen om een nieuwe router aan te schaffen, zeker als de router al enkele jaren oud is.
 • Bij storing door andere elektronische apparaten:
  • Probeer eens enkele elektronische apparaten uit te zetten of koppel deze los.
  • Sommige elektronische apparaten zoals pc's, tv’s en spelcomputers, kunnen rechtstreeks via Ethernet op de router worden aangesloten. Door deze apparaten bekabeld aan te sluiten, komt er extra bandbreedte vrij voor wifi.
  • Probeer elektronische apparaten ergens anders neer te zetten. Zelfs een paar meter kunnen een groot verschil maken.
  • De meeste Ring-apparaten maken gebruik van een 2,4GHz wifi-signaal voor het beste bereik. Andere apparaten kunnen het 5GHz-signaal gebruiken. Stel deze apparaten in op het 5GHz-signaal.

Klik hier voor informatie over slechte wifisignaalsterkte.

Was dit artikel nuttig?

×

 

 Send Feedback
disabled_new Hallo buurman, chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur MET.