Wat als je Ring Video Doorbell Pro offline gaat?

Het kan onder bepaalde omstandigheden gebeuren dat de Ring Video Doorbell Pro zijn verbinding met het Wi-Fi-netwerk verliest. In dit artikel worden omstandigheden beschreven waaronder het Ring-apparaat zijn verbinding kan verliezen en wat je moet doen als dit gebeurt.

Waarom Ring-apparaten offline kunnen gaan

Er zijn diverse omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat het Ring-apparaat zijn verbinding verliest. Deze omvatten:

 • Een piekspanning veroorzaakt een probleem met de internetrouter.
 • De stroom valt tijdelijk uit.
 • Een draad in de setup van de router raakt tijdelijk los.
 • Je verandert het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk.
 • Het Ring-apparaat heeft te kampen met te lage stroom.

Het is belangrijk te begrijpen dat de meeste van deze omstandigheden van tijdelijke aard zijn. In de meeste gevallen zal het Ring-apparaat opnieuw automatisch verbinding maken met het netwerk zodra de omstandigheden die de verbroken verbinding hebben veroorzaakt, weer zijn genormaliseerd. In zeer zeldzame gevallen kan het echter voorkomen dat het apparaat geen verbinding meer maakt. Dan moet je de stappen van de probleemoplossing volgen om de mogelijke oorzaken van de verbroken verbinding op te sporen.

Probleemoplossing

 • Controleer eerst of de problemen die je ervaart, het resultaat zijn van een verbroken Wi-Fi-verbinding. Controleer de internetverbinding van de Ring Doorbell door de Ring-app te openen, de Ring Doorbell te selecteren en Device Health te selecteren.
 • Indien de Ring Doorbell Pro offline is, wordt onder de Netwerk-header de term “Offline” weergegeven.
 • Controleer vervolgens of alle draden goed zijn aangesloten en alle lampjes aan de voorzijde van de router groen zijn.
 • Controleer of een ander Wi-Fi-apparaat ook een probleem met de netwerkverbinding heeft.
 • Haal de stekker van de router uit het stopcontact, wacht 30 seconden en plaats de stekker terug. Controleer of de Ring Doorbell weer automatisch verbinding maakt.
 • Schakel in de stoppenkast de stroom naar de Ring Pro uit, wacht 30 seconden en schakel de stroom weer in. Controleer of de Ring Doorbell weer automatisch verbinding maakt.
 • Druk op de zijknop op de Ring Pro om het apparaat in de Setup-modus te zetten. Wacht 10 seconden, druk vervolgens opnieuw op de knop en controleer of de Ring Doorbell weer automatisch verbinding maakt.
 • Als dit allemaal geen resultaat heeft, controleer dan of de Ring Pro voldoende stroom krijgt.
 • Voltageproblemen met de Ring Doorbell Pro

  Hoewel het zelden gebeurt, toch kan de Ring Video Doorbell Pro offline gaan vanwege problemen als gevolg van een te laag voltage. Dit wordt veroorzaakt doordat de Ring Pro niet genoeg stroom krijgt van de transformator van de deurbel.

  Je controleert het voltage van de Ring Pro als volgt: open de Ring-app, selecteer de Ring Pro en tik op Device Health. De Ring Pro kan pas goed functioneren als het voltage ten minste 3900 mV is.

  De Ring Pro vereist een stroombron die minimaal 16VAC levert. Indien de transformator een lager voltage dan dit levert, moet je de transformator upgraden om ervoor te zorgen dat de Ring Pro goed kan functioneren.

  Zelfs indien de stroombron 16VAC of hoger levert, kan weerstand in de draden, die vaak te wijten is aan de lengte of leeftijd van de draden, tot gevolg hebben dat de Ring Pro niet genoeg stroom krijgt om te kunnen functioneren.

  Klik hier voor meer informatie over oplossing van stroomproblemen.