Wat als je Ring Video Doorbell offline is?

Zijn er omstandigheden waarin de verbinding tussen het Ring-apparaat en het netwerk verloren gaat en wat moet ik doen als dit gebeurt?
Ja, onder bepaalde omstandigheden kan de verbinding tussen het apparaat en het wifinetwerk worden verbroken. In dit artikel worden omstandigheden beschreven waaronder het Ring-apparaat zijn verbinding kan verliezen en wat je moet doen als dit gebeurt. 
 
Waarom Ring-apparaten offline kunnen zijn
Er zijn diverse omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat het Ring-apparaat zijn verbinding verliest. Enkele voorbeelden:
 • Een piekspanning veroorzaakt een probleem in de internetrouter.
 • De stroom valt tijdelijk uit. 
 • Een draad in de router raakt tijdelijk los.
 • Je verandert het wachtwoord van het wifinetwerk.
 • Het Ring-apparaat heeft te weinig voeding vanwege een lege batterij.

De meeste van deze omstandigheden zijn van tijdelijke aard. In de meeste gevallen zal het Ring-apparaat opnieuw automatisch verbinding maken met het netwerk zodra de omstandigheden die de verbroken verbinding hebben veroorzaakt, weer zijn genormaliseerd. In zeer zeldzame gevallen kan het echter voorkomen dat het apparaat geen verbinding meer maakt. Dan moet je de stappen van de probleemoplossing volgen om de mogelijke oorzaken van de verbroken verbinding op te sporen. 

Probleemoplossing

 • Controleer of de problemen het resultaat zijn van een verbroken wifiverbinding. Controleer de internetverbinding van het Ring-apparaat door de Ring-app te openen, je Ring-apparaat te selecteren en Device Health te selecteren.
 
 
Als je Ring-apparaat offline is, wordt onder de Netwerk-header de term 'Offline' weergegeven.
 
 • Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten en alle lampjes aan de voorzijde van de router groen zijn.
 • Controleer of een ander wifiapparaat ook een probleem met de netwerkverbinding heeft.
 • Haal de stekker van de router uit het stopcontact, wacht 30 seconden en plaats de stekker terug. Controleer of de Ring Video Doorbell automatisch opnieuw verbinding maakt.
 • Als je deurbel een verwisselbare batterij heeft, probeer je de batterij te verwijderen en vervolgens te vervangen. Controleer of de Ring Video Doorbell automatisch opnieuw verbinding maakt.
 • Druk op de installatieknop op het Ring-apparaat om het apparaat in de instelmodus te zetten. Wacht 10 seconden, druk vervolgens opnieuw op de knop en controleer of het Ring-apparaat weer automatisch verbinding maakt.
 • Als dit allemaal niet werkt, controleer je of de batterij van het apparaat goed is opgeladen.