Wat je moet doen als de Ring Chime of de Chime Pro de verbinding verbreekt

Code: P1-73
Code: P1-80

Vraag: zijn er omstandigheden waarin de verbinding tussen de Ring Chime of Chime Pro en het netwerk verloren gaat en wat moet ik doen als dit gebeurt?

Antwoord: ja. Het kan onder bepaalde omstandigheden voorkomen dat de Ring Chime of de Ring Chime Pro hun verbinding met het wifinetwerk verliezen. In dit artikel worden de omstandigheden beschreven waaronder de Chime of de Chime Pro hun verbinding kunnen verliezen en wat je moet doen als dit gebeurt.

Waarom de Chime en Chime Pro offline kunnen gaan

Er zijn diverse omstandigheden waardoor de Chime en Chime Pro hun verbinding kunnen verliezen. Over het algemeen kunnen ze echter in twee hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

 • Netwerkproblemen
 • Stroomuitval

Netwerkproblemen

Dit zijn problemen van het netwerk zelf. 

Er zijn diverse omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat het Ring-apparaat zijn verbinding verliest. Enkele voorbeelden:
 • Piekspanning veroorzaakt een probleem in de internetrouter.
 • De stroom valt tijdelijk uit. 
 • Een draad in de router raakt tijdelijk los.
 • Je verandert het wachtwoord van het wifinetwerk.

De meeste van deze omstandigheden zijn van tijdelijke aard. Zodra de oorzaak van het verbreken van de verbinding is weggenomen, zal in de meeste gevallen het Ring-apparaat weer automatisch verbinding maken met het netwerk. In zeer zeldzame gevallen kan het echter voorkomen dat het apparaat geen verbinding meer maakt. Dan moet je de stappen voor de probleemoplossing volgen om de mogelijke oorzaken van het verbreken van de verbinding op te sporen. 

 • Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten en alle lampjes aan de voorzijde van de router groen zijn.
 • Controleer of een ander wifiapparaat ook een probleem met de netwerkverbinding heeft.
 • Haal de stekker van de router uit het stopcontact, wacht 30 seconden en plaats de stekker terug. Controleer of de Ring Chime automatisch opnieuw verbinding maakt.

Als er geen problemen zijn met het netwerk, kijk dan naar de Ring Chime of Ring Chime Pro zelf.

Stroomuitval

Het uitvallen van de stroom is verreweg de meest voorkomende oorzaak van netwerkproblemen. Dit geldt ook voor stroompieken en problemen met de stroomaansluitingen.

Zo controleer je of de Chime of Chime Pro nog stroom heeft:

 • Onderzoek eerst het Chime-onderdeel.
  • Als de blauwe cirkel aan de voorkant brandt, krijgt het apparaat stroom.
  • Als de blauwe cirkel niet brandt, probeer dan de stekker uit het stopcontact te halen en de stekker weer in het stopcontact te steken. Het zou onmiddellijk opnieuw moeten opstarten.
 • Steek de stekker van het apparaat in een ander stopcontact.
  • Als het lampje gaat branden, is er mogelijk een probleem met het stopcontact zelf. Sluit een ander apparaat aan op het oorspronkelijke stopcontact en controleer of je stroom krijgt. Misschien is er een zekering doorgebrand en moet je het stopcontact bij de stoppenkast opnieuw inschakelen.
  • Als het apparaat helemaal niet gaat branden wanneer je het aansluit op een actief stopcontact, is er mogelijk een probleem met het apparaat zelf. Neem contact op met de klantenservice voor verdere hulp.

Nadat je het apparaat hebt aangesloten op een stopcontact en hebt gecontroleerd of het apparaat stroom krijgt, laat je het apparaat ten minste dertig seconden draaien. Zodra de blauwe cirkel stopt met knipperen en continu brandt, heeft het apparaat opnieuw automatisch verbinding gemaakt met het netwerk.