Problemen met belmelding voor Android-apparaten oplossen

Als de Ring-meldingen naar je Android-apparaat vertraagd of helemaal niet aankomen, probeer dan met onderstaande tips dit probleem op te lossen.

Als je meldingen over Nieuwe functies niet verdwijnen, kun je deze handmatig wissen in de Ring-app. Tik op Nieuwe functies, tik rechtsboven op het pictogram met een vinkje en vervolgens op Markeren als gelezen

IMG-9393.jpg

Instellingen controleren

Voor Ring-deurbellen en -camera's:

Controleer eerst of meldingen zijn ingeschakeld. Ga naar Device Settings (apparaatinstellingen) in de Ring-app en controleer of de knoppen voor Ring-meldingen en Bewegingsmeldingen zijn ingesteld op de blauwe an positie.

Let op: de meldingsinstellingen zijn specifiek voor het apparaat dat is aangesloten op Ring, niet voor de Ring Doorbell of Stick Up Cam zelf. Als je bijvoorbeeld meldingen activeert op je telefoon, worden deze niet automatisch geactiveerd op je tablet. In plaats daarvan moet je handmatig de meldingen inschakelen voor\ elk apparaat dat is verbonden met Ring.

Voor Ring Alarm: alarmmeldingen v. Instellingen voor apparaatspecifieke alarmmeldingen 

Er zijn twee gebieden in de app waar je specifieke waarschuwingen voor Ring-alarm kunt beheren: Alarm Alerts en diverse pagina's met apparaatinstellingen (Device Settings). 

Ring-alarm - Algemene waarschuwingen 

Het merendeel van de Ring Alarm-meldingen wordt beheerd via het menu met instellingen voor alarmmeldingen. Onder alarmmeldingen vallen de beveiligings-, systeem- en apparaatmeldingen. Beveiligings- en systeemmeldingen geven aan wanneer het systeem op de accu of mobiele back-up werkt, wanneer ingangsvertraging is geactiveerd, eventuele wijzigingen in de modus en wanneer een apparaat is uitgeschakeld. 

Apparaatspecifieke meldingen van de instellingen voor alarmmeldingen betreffen de status van basisstation en apparaten en geven aan wanneer er met een apparaat is geknoeid, een firmware-update is voltooid, de accu bijna leeg is of wanneer er water of een lage temperatuur wordt gedetecteerd. Apparaatstatusmeldingen worden alleen verzonden als het alarmsysteem is ingeschakeld. 

Voor toegang tot de instellingen voor alarmmeldingen:

  • Tik op Menu.
  • Tik op Settings (instellingen).
  • Tik op Alarm Alerts (alarmmeldingen)

Je kunt de voorkeuren voor e-mailmeldingen en pushmeldingen beheren op de pagina Alarm Alerts (alarmmeldingen). E-mailmeldingen zijn standaard uitgeschakeld. (Let op: je ontvangt nog steeds e-mailmeldingen wanneer het systeem een alarm afgeeft. Je kunt deze belangrijke e-mailmeldingen niet uitschakelen.) 

Schakel de hoofdschakelaar voor e-mail in om e-mailmeldingen te ontvangen en individuele meldingsinstellingen te bekijken. Als je de hoofdschakelaar voor e-mail inschakelt, worden alle afzonderlijke e-mailmeldingen ingeschakeld, met uitzondering van Bypassed Devices (genegeerde apparaten). Je kunt de afzonderlijke meldingsschakelaars zo instellen dat je alleen waarschuwingen ontvangt op basis van je persoonlijke voorkeur.

Screenshot_20190322-121822__1_.png Screenshot_20190322-121907__1_.png

In tegenstelling tot e-mailmeldingen is de functie voor pushmeldingen standaard ingeschakeld. (Let op: je ontvangt nog steeds pushmeldingen wanneer het systeem een alarm geeft, omdat dat type waarschuwing niet door gebruikers kan worden ingesteld.) Als je de hoofdschakelaar voor pushmeldingen in- en uitschakelt, wordt elk afzonderlijk alarm in- of uitgeschakeld. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Screenshot_20190322-121926__1_.png Screenshot_20190322-121938__1___1_.png

Andere tips over alarmmeldingen 

    • Eigenaren en gedeelde gebruikers kunnen hun meldingsinstellingen op elk gewenst moment in- en uitschakelen, afhankelijk van hun persoonlijke voorkeuren, zolang het basisstation online is en ze op Save (opslaan) tikken om de instellingen te behouden. 
    • Nadat een gebruiker de instellingen voor alarmmeldingen voor het eerst heeft bijgewerkt en op Save (opslaan) heeft getikt, onthoudt de app de afzonderlijke standen van de schakelaar en kan de voorgaande status van elke afzonderlijke schakelaar worden hersteld. 

 

Instellingen voor apparaatspecifieke alarmmeldingen 

Naast de instellingen voor alarmmeldingen kunnen gebruikers ook pushmeldingen inschakelen voor specifieke apparaten die waarschuwingen verzenden, ongeacht of het systeem is ingeschakeld. Onthoud dat de schakelaar voor afzonderlijke apparaatmeldingen alleen betrekking heeft op push-meldingen. E-mailmeldingen moeten worden beheerd via de instellingen voor alarmmeldingen. Deze meldingen worden ook verzonden wanneer het systeem is uitgeschakeld. 

Apparaten met afzonderlijke meldingsinstellingen zijn contactsensoralarm, bewegingsdetectoralarm en sloten die worden ondersteund door Ring. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om meldingen in te schakelen wanneer de bewegingsdetector beweging detecteert en wanneer de contactsensor wordt geopend en gesloten. 

Als je een slim door Ring ondersteund Z-Wave-slot hebt toegevoegd aan het alarmsysteem, kun je ook een aantal meldingen inschakelen via de schakeloptie Alert (melding) op de pagina met slotgegevens. De slotmeldingschakelaar verschilt van de contactsensorschakelaars en bewegingsdetectorschakelaars en maakt de melding van verschillende activiteiten met betrekking tot het slot. De slotmeldingschakelaar geeft een melding wanneer een slot wordt vergrendeld, ontgrendeld en/of automatisch wordt vergrendeld en wanneer er een toegangscode aan het slot is toegevoegd vanuit het slot zelf. 

Instellingen controleren

Mogelijk moet je naar het menu instellingen gaan om meldingen te activeren.

Er zijn twee manieren om dit menu te openen vanaf een Android-apparaat. Je kunt het pictogram van de Ring-app naar het pictogram App Info in het beginscherm slepen of je kunt het menu instellingen van de telefoon zelf openen. Zoek in de telefooninstellingen naar app-manager (afhankelijk van het apparaat wordt dit mogelijk Toepassingen genoemd), zoek en selecteer vervolgens de Ring-app.

Schakel in de instellingen het selectievakje Meldingen weergeven in om meldingen in te schakelen\ en controleer of de app-meldingen zijn ingesteld op 'Prioriteit’. Als het selectievakje Meldingen weergeven wel is ingeschakeld maar je ontvangt nog steeds geen meldingen, schakel dan het selectievakje uit, tik op OK en schakel het selectievakje opnieuw in. Wis vervolgens de cache in de app-instellingen en test het apparaat door op de deurbel te drukken of de bewegingssensoren te activeren.

Gegevens wissen

Als je nog steeds geen meldingen ontvangt, moet je teruggaan naar de instellingen\ van de app om de gegevens te wissen. Zodra de gegevens zijn gewist, ga je terug naar de Ring-app en meld\ je je weer aan. Test vervolgens de deurbel en bewegingssensoren om te zien of de waarschuwingen geactiveerd zijn.

De Ring-app resetten

Als je nog steeds problemen ondervindt, moet je mogelijk je Ring-app resetten. Dat doe je door de app van je apparaat te verwijderen. Ga vervolgens naar de Google Play Store, zoek de Ring-app en installeer deze opnieuw. Je hoeft apparaten niet opnieuw in te stellen. Meld je gewoon weer aan en je kunt meteen aan de slag.

Was dit artikel nuttig?

×

 

 Send Feedback
disabled_new Hallo buurman, chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur MET.