Ring-apparaten beheren met behulp van locaties

Met 'Locations' in de Ring-app kun je je Ring-apparaten groeperen op locatie. Als je bijvoorbeeld thuis en in het vakantiehuis een Ring-apparaat hebt, kun je deze apparaten groeperen op de locaties 'Thuis' en 'Vakantie'.

Op die manier kun je, wanneer je de status van een camera wilt controleren of iets wilt aanpassen aan het Ring-apparaat, de apparaten op die specifieke locatie bekijken.

Locaties aanmaken

Nieuwe apparaten worden tijdens het installatieproces aan de huidige locatie toegewezen. Wanneer je in de Ring-app op 'Set up a new device' (een nieuw apparaat instellen) tikt, doorloop je het proces voor het maken van je eerste locatie. Als je al bestaande locaties hebt, kun je het nieuwe apparaat hieraan toevoegen.

Verschillende locaties bekijken

Ga als volgt te werk om te schakelen tussen locaties:

 • Tik op de naam van de huidige locatie boven aan het dashboard.
 • Tik op de locatie die je wilt bekijken.

Locaties bewerken

Ga als volgt te werk om de naam of het adres van een locatie te bewerken:

 • Tik op de knop met drie lijnen linksboven op het scherm om het menu aan de zijkant te openen.
 • Tik op de knop 'Location Settings' (locatie-instellingen).
 • Tik op de knop 'Location' (locatie).
 • Als je de naam wilt wijzigen, voer je de nieuwe naam in onder Location Name (naam locatie).
 • Als je het adres wilt wijzigen, tik je op het adresveld en volg je de instructies in de app om een nieuw adres te kiezen.

 

De locatie van een apparaat wijzigen

Als je een apparaat wilt verplaatsen naar een locatie die al aanwezig is in het account, kun je de optie 'Change Location' (locatie wijzigen) kiezen in het menu met apparaatinstellingen. Hiermee kun je het apparaat verplaatsen naar een locatie die al bestaat in het account.

Vanaf het dashboard

 • Klik op het apparaat
 • Klik op het tandwielpictogram
 • Kies 'Change Location' (locatie wijzigen)
 • Selecteer de nieuwe locatie

Opmerking: Alle apparaten moeten van de locatie worden verwijderd of opnieuw worden toegewezen aan een andere locatie voordat de gebruiker de daadwerkelijke locatie kan verwijderen.

Klik hier voor informatie over het wijzigen van locaties in je Ring Alarm.

Een locatie verwijderen

Ga als volgt te werk om een locatie te verwijderen:

 • Tik op de menuknop linksboven op het scherm om het menu aan de zijkant te openen.
 • Tik op de naam van de locatie die je wilt verwijderen.
 • Tik op Instellingen.
 • Tik op "Locatie verwijderen".
 • Bevestig het verwijderen van de locatie.

Opmerking: Alle apparaten moeten van de locatie worden verwijderd of opnieuw worden toegewezen aan een andere locatie voordat de gebruiker de daadwerkelijke locatie kan verwijderen.

Opmerking: Je kunt een locatie niet verwijderen als deze is geabonneerd op Ring Protect Plus.

Was dit artikel nuttig?

×

 

 Send Feedback
disabled_new Hallo buurman, chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur MET.