De Ring Chime configureren in de Ring-app

Het configureren van de Ring Chime in de Ring-app is een fluitje van een cent. Blader omlaag voor stapsgewijze aanwijzingen.

Een - Download de Ring-app

De Ring-app downloaden:

 • Ga op het mobiele apparaat naar de App Store (voor iOS-apparaten) of de Play Store (voor Android-apparaten).
 • Zoek naar “Ring.”
 • Download en installeer de Ring-app op het mobiele apparaat.

Of ga naar ring.com/app op het mobiele apparaat.

Twee - Maak je eigen account aan of log in op je bestaande account

Als dit je eerste Ring-product is, krijg je het verzoek een account aan te maken.

Een account aanmaken:

 • Open de Ring-app.
 • Selecteer “Create Account”.
 • Volg de aanwijzingen in de app om een nieuw account aan te maken.

Indien je al een ander Ring-apparaat hebt geïnstalleerd, open dan eenvoudigweg de Ring-app.

Drie - Tik op 'Set Up a Device' (Een apparaat instellen)

Tik op 'Set Up a Device' (Een apparaat instellen) en selecteer vervolgens 'Chimes'

Vier - Scan de QR-code of MAC ID-barcode op het Ring-apparaat

De QR-code of MAC-ID vind je aan de achterzijde of onderkant van de Ring Chime.

 • Richt de camera van je smartphone op de QR-code of MAC ID-streepjescode van de Chime.

Deze code vind je ook op de productverpakking of op de beknopte handleiding die bij het apparaat is geleverd.

ScanningSetup_General.PNG

 • Centreer de code op het beeld van de telefooncamera, boven aan het scherm.
 • Nadat de code is herkend, verschijnt er een groen vierkant (voor de QR-code) of een groene streep (MAC ID-streepjescode), en ga je naar de volgende stap van de instellingen.

ScanningSetup_FramedSBS.JPG

Let op: lukt het scannen van de QR-code of MAC ID-streepjescode niet, kies dan voor 'Set Up Without Scanning' (Instellen zonder scannen) en selecteer 'Chime' om door te gaan met de configuratie.

Vijf - Geef je locatie op

Als je voor de eerste keer een Ring-apparaat instelt, vraagt je telefoon toestemming vanuit de Ring-app om je locatie te gebruiken. Sta dit toe. Dit helpt namelijk bij de invoering van het adres.

Voer de adresinformatie in de app in en bevestig deze.

Als je eerder al een locatie hebt ingesteld, kun je deze uit de lijst met locaties selecteren.

Let op: zonder een concrete locatie werken bepaalde functies van de Ring Chime niet zoals het hoort.

Klik hier voor meer informatie over Ring-apparaten en het adres.

Zes - Sluit de Ring Chime aan

Sluit de Chime aan op een standaardstopcontact in de buurt van de wifirouter. Zodra de stekker in het stopcontact zit, begint het Ring-logo op de voorkant van de Chime blauw te knipperen.

Zeven - Geef het apparaat een naam

Selecteer een specifieke naam voor de Chime om hem te onderscheiden van andere Ring-apparaten in je account. Je kunt een van de voorgestelde standaardnamen kiezen of je voert een eigen naam in door onder aan de lijst “Custom...” te selecteren.

Acht - Zet de Chime in de configuratiemodus

Indien je de Chime nog niet eerder hebt geconfigueerd, komt deze automatisch in de configuratiemodus. Wacht tot het Ring-logo op de voorkant van de Chime langzaam begint te knipperen en druk vervolgens op de knop 'Continue' (Doorgaan) in de Ring-app.

Als het Ring-logo niet langzaam begint te knipperen of als de Chime al eerder is geconfigureerd, houd je de kleine knop aan de zijkant van de Chime vijf seconden ingedrukt. Zorg ervoor dat de Chime tijdens dit proces aangesloten blijft.

Negen - Maak verbinding met het Ring-apparaat

iOS: tik op 'Join' als de Ring-app vraagt verbinding te maken met het wifinetwerk van Ring.

Android: het apparaat zou automatisch verbinding moeten maken met het wifi-netwerk van Ring.

Als het apparaat niet automatisch verbinding maakt met het wifinetwerk van Ring, of als je in stap vier hebt gekozen voor doorgaan zonder te scannen, ga je als volgt te werk:

 • Ga naar het startscherm op de telefoon om de Ring-app te verlaten.
 • Navigeer naar 'Instellingen' en tik op 'Wi-Fi'.
  • Bij Android moet je mogelijk naar 'Verbindingen' navigeren en dan naar 'Wi-Fi'.
 • Selecteer het wifi-netwerk van Ring uit de lijst met beschikbare netwerken. Het netwerk wordt weergegeven als 'Chime-', gevolgd door de laatste zes cijfers van de MAC-ID.
 • Nadat de verbinding is gemaakt, verlaat je “Settings” en ga je terug naar de Ring-app

Tien - Verbind de Ring Chime met de wifi

Zorg ervoor dat je het wifiwachtwoord bij de hand hebt.

 • Selecteer het wifi-netwerk.
  • Als er meerdere wifinetwerken zijn, selecteer dan het netwerk dat zich het dichtst bij het punt bevindt waar je de Ring Chime installeert.
 • Voer het wifi-wachtwoord in en druk op “Continue”.

Let op: nadat er verbinding is gemaakt met het wifinetwerk, kan de interne software van de Chime worden bijgewerkt. Tijdens een update knippert het Ring-logo aan de voorkant van het apparaat blauw. Zodra het Ring-logo stopt met knipperen en blauw brandt, weet je dat de update is voltooid en dat je door kunt gaan met de configuratie.

Elf - Pas uw voorkeuren voor meldingen aan

Selecteer de Ring-apparaten en de soorten gebeurtenissen waarvoor u wilt dat de Chime een melding geeft.

De meldingen van Chime kun je op elk moment wijzigen via de instellingen 'Linked Devices' (Gekoppelde apparaten) voor de Chime in de Ring-app.