De Ring-app kan geen verbinding maken met het Ring-apparaat en geen video weergeven

Vraag: ik heb onlangs een melding ontvangen op mijn mobiele apparaat over een bewegingsmelding voor mijn Ring-apparaat.

Toen ik de Ring-app opende om de gebeurtenis te bekijken, werd er een wazig scherm weergegeven met een bericht dat de app geen verbinding kon maken met het Ring-apparaat. Waarom gebeurt dit en is er iets dat ik kan doen om dit bericht te voorkomen?

Incoming_Ring_-_Fail_Generic_2.jpg

Antwoord: ja. Als je deze foutmelding ontvangt, is er een probleem met de gegevensoverdracht tussen het Ring-apparaat en de app.

Hierdoor kan de Ring-app het videobeeld van de Ring-camera niet weergeven. De drie meest voorkomende oorzaken van dit probleem zijn:

 • Een slechte verbinding tussen het mobiele apparaat en internet
 • Lage upload- en downloadsnelheden op internet
 • Een slechte verbinding tussen het Ring-apparaat en de router.

Slechte verbinding tussen het mobiele apparaat en internet

Het eerste wat je moet controleren wanneer je deze foutmelding ontvangt, is de verbinding tussen het mobiele apparaat en internet. Ontvang je een sterk signaal op je mobiele apparaat? Zo niet, kun je dan verbinding maken met een wifinetwerk om het signaal te versterken?

Als je mobiele apparaat een goed internetsignaal ontvangt, kun je de internetsnelheid controleren.

Lage upload- en downloadsnelheden op internet

'Internetsnelheid' is in deze context een maatstaf voor de snelheid waarmee het draadloze netwerk gegevens uploadt en downloadt. Als een of beide functies te traag zijn, kan de Ring-app het videobeeld van de camera van het Ring-apparaat niet weergeven. Daarom is het belangrijk om de internetsnelheid te testen in de buurt van het Ring-apparaat.

Ga als volgt te werk om de internetsnelheid te testen:

 • Neem het mobiele apparaat mee naar het gebied waar het Ring-apparaat is geïnstalleerd.
 • Open een webbrowser op het mobiele apparaat en ga naar com/speed.
 • Klik op de Start-knop in het midden van de meter om de test te starten.

Screenshot_2017-03-22_10.17.20.png

 • Bekijk na de test de kleine tabel onder de meter. Het groene getal in de eerste kolom is de downloadsnelheid. Het blauwe getal in de tweede kolom is de uploadsnelheid.

Screenshot_2017-03-23_14.40.12.png

Over het algemeen functioneren de meeste Ring-apparaten het beste bij upload- en downloadsnelheden van ongeveer 2 Mbps of meer. Als je snelheid veel lager is, kun je proberen de router dichter bij het Ring-apparaat te plaatsen of (indien nodig) de internetprovider te bellen om te bespreken hoe je sneller internet kunt krijgen.

Slechte verbinding tussen de router en het Ring-apparaat

Als de internetsnelheden goed zijn, is er mogelijk nog steeds een probleem met de sterkte van het signaal tussen de router en het Ring-apparaat. De signaalsterkte is net zo belangrijk als de snelheid bij het verzenden van een videobeeld van het Ring-apparaat naar de Ring-app. 

Ga als volgt te werk om de sterkte van het wifisignaal te controleren:

 • Open de Ring-app.
 • Selecteer het Ring-apparaat dat je wilt testen.
 • Tik op Device Health.

dashboard_offline_flc.pngdevice_dashboard_device_health_FLC.png

 • Kijk op de pagina Device Health naar de signaalsterkte in het gedeelte 'Network'.

Als het signaal slecht of erg slecht is, kan dit worden veroorzaakt door de afstand tussen de router en het Ring-product, de indeling van het huis of de materialen in de muren.

Klik hier voor informatie over slechte wifisignaalsterkte.