Wat als je Floodlight Cam offline is?

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat de Floodlight Cam verbinding met je wifinetwerk verliest. In de onderstaande afbeelding zie je dat de Ring Floodlight Cam offline is.

device_offline_flc.png

 
In de rest van dit artikel worden omstandigheden beschreven waaronder de Floodlight Cam zijn verbinding kan verliezen en wat je moet doen als dit gebeurt.
 
Waarom gaan Floodlight Cams offline?
Dit zijn de meest voorkomende oorzaken voor het offline gaan van de Floodlight Cam:
 • Netwerkproblemen
 • Stroomuitval

Netwerkproblemen

Dit zijn problemen van het netwerk zelf. 

Er zijn diverse omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat het Ring-apparaat zijn verbinding verliest. Enkele voorbeelden:
 • Een piekspanning veroorzaakt een probleem in de internetrouter.
 • De stroom valt tijdelijk uit. 
 • Een draad in de router raakt tijdelijk los.
 • Je verandert het wachtwoord van het wifinetwerk.

De meeste van deze omstandigheden zijn van tijdelijke aard. In de meeste gevallen zal het Ring-apparaat automatisch opnieuw verbinding maken met het netwerk zodra de omstandigheden, die de verbroken verbinding hebben veroorzaakt, weer zijn genormaliseerd. In zeer zeldzame gevallen kan het echter voorkomen dat het apparaat geen verbinding meer maakt. Volg in dat geval de stappen voor probleemoplossing om de mogelijke oorzaken van de verbroken verbinding op te sporen. 

 • Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten en alle lampjes aan de voorzijde van de router groen zijn.
 • Controleer of een ander wifiapparaat ook een probleem met de netwerkverbinding heeft.
 • Haal de stekker van de router uit het stopcontact, wacht 30 seconden en plaats de stekker terug. Controleer of de Floodlight Cam automatisch opnieuw verbinding maakt.

Als er geen problemen zijn met het netwerk, moet je de Spotlight Cam controleren.

Mijn Floodlight Cam krijgt geen stroom

Het uitvallen van de stroom is verreweg de meest voorkomende oorzaak van netwerkproblemen. Dit geldt ook voor stroompieken en problemen met de stroomaansluitingen.

Zo controleer je of de Floodlight Cam nog stroom heeft: 

 • Als de Floodlight Cam is aangesloten op een lichtschakelaar, controleer dan of de lichtschakelaar per ongeluk is uitgeschakeld. Zet de schakelaar terug in de ingeschakelde stand om de voeding weer in te schakelen.
 • Druk hard op de instelknop aan de bovenkant van de Floodlight Cam. Als de Floodlight Cam stroom krijgt, gebeurt het volgende:
  • Je hoort een stem met de tekst 'Instelmodus openen'. 
  • Het lampje aan de onderkant van de Floodlight Cam knippert.
  • De floodlights gaan branden.
  • Loop langs de bewegingssensor. Als de lichten gaan branden, heeft de Floodlight Cam stroom.
 • Controleer de meterkast. Mogelijk is er een zekering doorgebrand en moet je de Floodlight Cam bij de bron resetten.

Schakel het apparaat in als je hebt gecontroleerd of het stroom ontvangt. Zodra het lampje aan de onderkant stopt met knipperen en continu brandt, zou het automatisch opnieuw verbinding moeten hebben gemaakt met het netwerk.