Meerdere Ring-producten offline

Als je een melding zoals hieronder in de Ring-app hebt ontvangen, zijn meerdere (of mogelijk alle) Ring-producten offline.

In dit geval is er een goede kans dat het probleem te maken heeft met je wifiverbinding.

Dit kan gebeuren als je internet tijdelijk niet beschikbaar is vanwege een storing, als de modem of router om welke reden dan ook is losgekoppeld of als het wachtwoord voor het wifinetwerk is gewijzigd.

Als je wifiwachtwoord is gewijzigd, moet je alle Ring-producten opnieuw verbinden met het wifinetwerk met gebruik van het nieuwe wifiwachtwoord.

Ga naar Device Health voor een Ring-product dat offline is door het product te selecteren in het hoofddashboard van de Ring-app en selecteer vervolgens Device Health.

Selecteer op het scherm Device Health voor 'Reconnect to Wi-Fi' (Opnieuw verbinding maken met wifi) en volg de aanwijzingen in de app.

Let op:

  • Je moet je op dezelfde locatie bevinden als het Ring-product om dit te kunnen doen
  • Je hebt alleen toegang tot deze optie als je de eigenaar (Owner) van het apparaat bent. Als gedeelde gebruiker (shared user), moet de eigenaar van het Ring-product opnieuw verbinding maken met wifi.

Als het Ring-apparaat pas sinds kort offline is, geeft het scherm Apparaatstatus deze status mogelijk niet weer voor dit product.

Selecteer in dit geval de optie 'Change Wi-Fi Network' (wifinetwerk wijzigen) in Device Health om het Ring-apparaat opnieuw te verbinden met wifi.